S NEWS NEWS NEWS NEW

NIEUW: Die Schöne Müllerin

Medio december 2015 is er een nieuwe uitgave van de Grafiekdrukkerij verschenen met de titel: die Schöne Müllerin. Coos Dieters heeft gewerkt aan de verbeelding van Müllers liefdestragiek. Het resltaat is een bijzondere druk in een beperkte oplage van 50.

Die Schöne Müllerin is gebaseerd op de atypische, autobiografische liefdesgeschiedenis van de dichter Wilhelm Müller (1794-1827), waarvan een deel door Schubert werd gecomponeerd tot de liedcyclus Die Schöne Müllerin.

25 bladen. Formaat luxe doos 28 x 40 x 2 cm.
Prints 27,5 x 39,5 cm.
Oplage: 50 exemplaren
Prijs: €275

WG Kunst - Vergankelijkheid

WG Kunst gaat de komende jaren een aantal grote onderwerpen behandelen in haar jaarlijkse groepstentoonstelling. Vorig jaar, 2014, stond het grote onderwerp Liefde centraal.

Dit jaar is gekozen voor VERGANKELIJKHEID. Eén van de grote thema’s in de kunsten. Het thema wordt op een zo’n divers mogelijke wijze verbeeld door kunstenaars uit verschillende disciplines.

Vergankelijkheid is de tweede tentoonstelling in de Grote Onderwerpenreeks. WG Kunst nodigt iedereen van harte uit om de tentoonstelling te komen bezoeken.

OPENING: vrijdag 8 mei 17.00 – 19.00 uur
tentoonstellingsperiode: 8 mei tot en met 24 mei
woensdag t/m zondag: 13.00-17.00 uur

WG KUNST
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 28
1054 SP Amsterdam
 >  www.wgkunst.nl - 020 6161515

Visies op een thema

V ia sociale media heeft WG Kunst kunstenaars opgeroepen hun werk in te zenden. Na selectie zijn er een kleine veertig kunstenaars uitgenodigd om hun werk te presenteren. Er zijn tekeningen, schilderijen, foto's, installaties, video's, keramiek, schilderijen en ruimtelijk werk te zien.

 >  Lees de aankondiging

Paulien van der Bel
Xandra Bremers
Sylvia Doeleman
Linda Grool
Sabine Heetebrij
Adelinde de Jong
Jeroen Kool
Akmar Nijhof
Lieneke de Redelijkheid
The Specimenshow
Kim Streur
Anja Vermeer
Patricia Ribas Werneck

Marian Bijlenga
Ida Cahen
Eva Gonggrijp
Mark van Hattem
Barbara van Ittersum
Jelle Kampen
Toon Kuijpers
Mirjam Offringa
Charley Reuvers
Silvia Steiger
Chloe Untrau
Remco de Waard
Richard Tolmeijer

Rini Brakkee
Coos Dieters
Els van der Graaf
Tijn van Heerden
Piet Jetten
Dirk Kome
Beth Namenwirth
Marijke van Oostrum
Tamar Rubinstein
Bram Stoof
Rudolf Valster
Carole van Wees

Wat is een Giclée print?

Een giclée is een in de Verenigde Staten ontwikkelde druktechniek met behulp van een inkjetprinter. De techniek wordt vooral gebruikt om reproducties van kunstwerken te maken.
De term giclee is afgeleid van het Franse werkwoord ‘gicler’, dat stralen of vernevelen betekent. In deze techniek wordt gebruik gemaakt van ononderbroken inktstralen die verschillende kleurlagen op het papier aanbrengen. Kunstenaar Jack Duganne gaf in 1991 de naam giclée aan dit nieuwe drukprocedé.

    De hoogste kwaliteit kan worden verkregen door:
  • hoogwaardig papier
  • een hoge kwaliteit inkt, op basis van echte pigmenten
  • een piëzo-printkoptechnologie, waardoor de inkthoeveelheid en frequentie zeer nauwkeurig kunnen worden gedoseerd.
Met deze gepigmenteerde inkten kan een kleurechtheid worden verkregen van 100 jaar of meer volgens de laatste onderzoeken.

Het Giclée drukprocedé

Voor het vervaardigen van een giclée moet het werk allereerst gedigitaliseerd worden. Ook is het mogelijk deze techniek te gebruiken voor werk dat op een beeldscherm wordt ontworpen en waarvan enkel een digitaal origineel bestaat, de zogenaamde digitale kunst.
Ik ga uit van een foto of tekening. Hiervan maak ik met behulp van de lijnen welke via photoshop zijn verkregen een scan via mijn A3 Brother printer. Deze bewerk ik totdat hij opnieuw gescand kan worden. Dit meerdere keren totdat de print geschikt is om de definitieve druk te maken. Dit doe ik dan d.m.v. mijn grote Epson stylus Pro 7880 op Hahnemühle of Photo Rag papier. Ik ga er met deze digitale techniek vanuit dat de print, anders dan bij de andere grafische technieken, in elk gewenst formaat afgedrukt kan worden.

 >  Epson stylus Pro 7880 Epson stylus Pro 7880  >  Kijk naar Coos Dieters aan het werk  >  De G-print series van Coos Dieters

What is a Giclée print?

A giclée is a print made using an inkjet technique that was developed in the United States. Its primary use is for reproductions of artworks.
The term giclée (pronounced ‘zhee-klay’) is derived from the French verb gicler, meaning ‘to jet’ or ‘to spray’. The technique involves applying a continuous jet of ink to create several layers of colour on the paper. Artist Jack Duganne coined the term giclée for this new printing process in 1991.

    The highest quality print is obtained by using:
  • high quality paper
  • high quality true pigment-based inks
  • piezo print head technology, which allows frequent and highly accurate adjustments to ink quantity.
These pigmented inks make it possible to achieve a colour fidelity that will last at least 100 years according to the most recent research.

The Giclée printing process

In order to produce a giclée print it is first necessary to digitise the original work. It is also possible to use the technique for purely digital artworks, i.e. works designed on screen and for which only a digital original exists.
I base my own artworks on either a photo or drawing. From this I make, using a photoshop plug-in, a scan with my A3 Brother printer, then rework this version until it can be scanned once more. I repeat this process multiple times until the artwork is ready for the definitive version. I make this final print on Hahnemühle or Photo Rag paper using my large-format Epson Stylus Pro 7880. This digital technique differs from all other graphic techniques in that it allows me to print at any size. It’s even possible to print in black and white (monochrome). And if you’re going to work digitally, why not go all the way and take advantage of all the advantages Photoshop has to offer?

 >  Epson stylus Pro 7880 Epson stylus Pro 7880  >  Watch Coos Dieters at work  >  The G-print series by Coos Dieters

Powered by DeltaWiz